Garantie & Defecten

Defecten

Alle producten die The Windsor Bathroom Company via de webwinkel verkoopt hebben een geldige fabrieksgarantie. Per merk en product kan dit oplopen tot maar liefst 5 jaar. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u een service aanvraag invullen met uw gegevens en garantiegeval. Naast de fabrieksgarantie gelden onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Schade

Schade is een zeer vervelende kwestie en helaas niet altijd te voorkomen. Al streven we daar natuurlijk gezamenlijk met het transportbedrijf wel naar. Controleer bij ontvangst van uw bestelling altijd goed de producten. Mocht er onverhoopt een schade zijn ontstaan aan een van de artikelen uit uw bestelling, meld deze dan zo snel mogelijk na ontdekking via info@windsorbathrooms.nl Hoe eerder u het meldt, des te eerder de schade kan worden opgelost. Wij verzoeken foto’s mee te sturen, zodat de schade kan worden beoordeeld. 

 

Garantie bepalingen eiken badmeubelen:

The Windsor Bathroom Company geeft de wettelijke garantie bepalingen op eiken badmeubelen.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie verwachten wij van u als eigenaar/gebruiker dat tijdens de montage en in het gebruik de ondergenoemde punten in acht worden genomen

* Controleer de verpakking op uitwendige schade, controleer het eiken meubel voor het plaatsen op eventuele gebreken of manco's.

* Bij constatering gebrek of manco dit direct te melden aan de leverancier. Gebreken die na montage worden doorgegeven worden niet in behandeling genomen. "Gemonteerd is geaccepteerd".

* Laat een eiken meubel minimaal  48 uur acclimatiseren in een omgeving waar het minimaal 15 graden is.

* Plaats een eiken meubel nooit direct in de directe omgeving van een douche of bad zonder een vaste scheidingswand. Eiken meubel moet spatwater vrij hangen. Gebruik enkel zuurvrije kit om het meubel af te kitten, zorg dat er geen spatjes kit achterblijft op het meubel en dat het meubel afgedroogd wordt.  Afmessen van de kit dient met water te gebeuren en niet met zeepwater.

* Zorg voor goede ventilatie in de badkamer.

* Laat nooit geen vochtige spullen over geopende deuren en laden hangen of langs het wastafelblad omdat dit opzwelling / kromtrekken aan het meubel kan veroorzaken.

* Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen om het meubel te reinigen.

* De eerste (4) vier weken eiken meubel enkel met droge doek reinigen.

* Tijdens de (5) vijfde week meubel voorzichtig reinigen met zuiver water en goed uitgewrongen doek ( niet nat)

* Reinig het meubel na (6) zes weken met een sopje van zachte meubelzeep met een goed uitgewrongen doek (niet nat).Vraag aan uw sanitair specialist naar het onderhoudspakket.

* Reinig de spiegels nooit met kalkreinigende, zure of alkalische schoonmaak middelen om aantasting te voorkomen.

* Maak na schoonmaakbeurt de spiegel goed droog zodat de restanten schoonmaak middelen niet achterblijven.

* Cosmetica spetters e.d. en vlekken op spiegel direct verwijderen met lauw water.

* Kleur en tint afwijkingen geven geen recht op reclamatie.

De garantie gaat in op de dag van levering en vervalt

* Als het meubel niet conform bovenstaande voorschriften wordt gemonteerd en onderhouden is.

* Bij lekkages.

* Bij verkeerde montage.

* Bij onvoldoende medewerking verlenen om genoemde service melding te kunnen oplossen.